De Concours Jonk Fuerscher ass de nationale Wëssenschaftsconcours fir Jonker tëschent 11 an 21 an fënnt all Joer säit 1971 statt.

Projects 2017 :

The role of materials and surfaces in the transmission of bacteria in public places, Camilla Hurst
The electromagnetic car and the study of the B-field of short inductors, Sam Herz, Tom Herz
Omega-3 alpha-linolen Fettsäure (ALA) in Chiasamen (Salvia Hispanica L.) und ihre Einfluss auf menschliche Leistungen, Ines Bahlawane, Lavinia Kadar
iStudent, Max Arendt, Leo Loch

Ein modularer 3D Beton Drucker, Alex Muller, Valentin Ringlet, Maverick Schmit
Is School bad for the environment? Ana Pereira, Madalena Oliveira, Mariana Rodrigues
The MiniSat, Catarina Nunes
Wirkung von farbiger Kleidung im Unterricht, Emily Cordier, Sophie Klein, Sylvie-Anne Soares Pereira
Little measures that would make our cars safer, Kevin Kunnert, Jennifer Servé
Fat Fone: Arduino-based DIY open source modular mobile phone, Henri Ahola
Autonome, unbemannte Flugobjekte - bleibt ihre Nutzung Staaten und Unternehmen vorbehalten? Bob Delli-Zotti, Joé Delli-Zotti, Gina Schaeffer

Cosmétiques naturelles, Amal Chtati, Ina Molakava
"Hirn im Tank" - mehr als nur ein Gedankenexperiment? Werden wir durch Algorithmen und Programme manipuliert?, Tom Portzenem
Comparaison de la valeur nutritive de fast food et de la nourriture pour chiens, Marta Lizer
Impact of different toothpastes on mouth pH, Jan Golan

Pour consulter ces travaux, ainsi que ceux des années précédentes, vous pouvez vous rendre sur notre plate-forme Polaris dédiée.

 

Fir d'Concours 2018, matmaachen kann: 

  • Jiddereen tëschent 11 an 21 Joer
  • Muss zu Lëtzebuerg ugemellt sinn  
  • Equipen vun 1 bis 3 Persounen
  • Interessi un Technik, Natur an Gëschteswëssenschaften hunn
  • Eegen Idee entwécklen
  • Schrëftlech Fuerschungsaarbecht vun +/- 10 Säiten
  • Reglement liesen 

Hei gesäis du di noutwendeg Schrëtter: